Klubskifter vinter 2018/2019

Klubskifter i superligaen

Oversigt over klubskifterne i superligaen, vinter 2018/2019. Du kan også vælge at se en oversigt andre transfervinduer. Se også kontrakter.

Et misset skifte? Pip os på Twitter, prik os på Facebook, send en e-mail, send en brevdue.

Hvornår åbner og lukker transfervinduerne?


AC Horsens

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'superstats.t.fra' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Ind